Skip Navigation Links
Team

Therapeuten/psychologen

Catherine Barbez

Ik werk sinds 1977 als klinisch psycholoog in de Geestelijke Gezondheidszorg overwegend met (jong)volwassenen en ben erkend gedrags- en systeemtherapeut en EMDR-practitioner.

We vertrekken van de zorgen en moeilijkheden die je aanbrengt om dan samen op zoek te gaan naar de betekenis ervan. Het doel is om tot een gewenste gedragsverandering te komen. Ik heb de gewoonte om de context (partner, gezin, derden) in de behandeling te betrekken omdat ik geloof dat effectieve sociale steun, verandering vergemakkelijkt. Ook schokkende gebeurtenissen (ongeval, verkrachting, plots verlies) of ervaringen die blijven hangen (pestervaringen, geweld, scheiding, misbruik, …) kunnen herstel en groei belemmeren als er geen zorg aan wordt gegeven.

Erkenningsnummer klinisch psycholoog : visum 264199

Erkenningsnummer psychologencommissie : 54103822

Petra De Vlieger

In 2000 studeerde ik als klinisch psycholoog af aan KULeuven. Daarna was ik 6 jaar aan de slag als assistent aan UGent waar ik klinisch onderzoek heb gevoerd naar psychosomatische klachten. Sinds 2009 ben ik als zelfstandig psycholoog aan het werk. Ik volgde verschillende kortdurende opleidingen (2009 : ontwikkelingspsychologie bij PsyThou-Tine Maeyens, 2010 : partner- en relatietherapie aan de interactie-academie te Antwerpen, 2013 : systemisch rehabilitatiegericht handelen). In 2016 startte ik de vierjarige psychotherapie-opleiding ‘Oplossingsgerichte therapie’ aan het Korzybski-instituut te Brugge en in 2022 staat een kortdurende opleiding ‘brainspotting’ op de agenda. Ik ben vooral vertrouwd met psychosomatische en stressgerelateerde klachten en partnerrelatieproblemen. Voor een coachingstraject kun je eveneens bij mij terecht.

Vanaf 2024 werk ik enkel nog in het Welzijnshuis te Middelkerke binnen de RIZIV-conventie. In Oostende blijf ik alle aanmeldingen coördineren.

Erkenningsnummer klinisch psycholoog : visum 285417

Erkenningsnummer psychologencommissie : 772108264

Catherine Lesage

Mijn leven zie ik als een ontdekkingstocht. Van moeilijke momenten heb ik mogen leren, mede dankzij de steun en nabijheid van tochtgenoten. Ik ben gepassioneerd door de verhalen van andere mensen en steeds weer verwonderd door hun veerkracht. Van basisopleiding ben ik arts. Ik deed een voorbereidend jaar psychiatrie. Met Artsen zonder Grenzen werkte ik in Cambodja. Ik volgde opleiding en deed ervaring op in het werken met kinderen en jongeren. Sinds 2012 werk ik als erkend Gestalt psychotherapeut (NVAGT) met volwassenen. Ik ben ook existeniële psychotherapeut (opleiding FMS 2014-2015). Jij en hoe jij je leven ervaart zijn het vertrekpunt. Samen onderzoeken we waar je het moeilijk mee hebt en proberen we ruimte te vinden om daarin te bewegen en betekenisvolle keuzes te maken. Ik focus ook op existentiële thema’s zoals ziekte, verlies en dood, eenzaamheid, liefde en zingeving.

Erkenningsnummer : NVAGT 1044

Nicauro Hernandez

Als klinisch psycholoog (UGent, 2021) ben ik geïnteresseerd in hoe de emoties van mensen hun gedrag bepalen en de prominente rol van hun gedachten hierin. Ik geloof dat een goed overzicht over deze drie zaken (gedachten, gevoelens en gedrag) al een goede start zijn om meer inzicht te verwerven over de moeilijkheden die we als mens ervaren. Dit kan gaan over intrapersoonlijke problematieken zoals stress, onzekerheid, angst of depressieve problemen of interpersoonlijke problematieken zoals moeite met sociaal contact of met begrenzing. Verder ben ik ook geïnteresseerd in hoe een schokkende of traumatische gebeurtenis in het verleden een impact heeft op het welzijn van mensen en hoe we de lijdensdruk kunnen verlichten. Via gesprekken bied ik graag een luisterend oor en proberen ik samen met de cliënt overzicht, inzicht en uitzicht te bieden over (schijnbaar) onoplosbare problemen.

Ik volgde bij Integrativa de opleiding tot EMDR-practitioner.

Erkenningsnummer klinisch psycholoog : visum 341370

Erkenningsnummer psychologencommissie : 951131243

Alexie Louwagie

Het voorop stellen van het welzijn van de mens loopt als een rode draad doorheen mijn leven. Vanuit mijn opleidingen psychoanalyse, gezinswetenschappen en integratieve psychotherapie kan ik putten uit verschillende theoretische benaderingen en invalshoeken.
Ik geloof in de kracht van elke cliënt. Tijdens open gesprekken leer je patronen en belemmerende gedachten bij jezelf te herkennen. We gaan samen op zoek naar de kernoorzaken van je onbehagen, stress of angstbeleving. Psychotherapie kan een proces openen van bewustwording naar sluimerende mogelijkheden in jezelf. Het brengt je naar begrip, inzicht, verwerking en aanvaarding bij jezelf, om tenslotte op een bevrijdende manier om te gaan met je gedachten, gevoelens en gedrag.
Psychotherapie is mogelijk in het Nederlands en in het Frans.

Ik volgde bij Integrativa de opleiding tot EMDR-practitioner.

Erkenningsnummer BNVIP : 00000102-210125

Samenwerkende partners in huis

Ann Vereecke

In 1998 ben ik afgestudeerd als bachelor Maatschappelijk Assistent in Gent. Ik heb diverse opleidingen gevolgd in de Interactie-Academie in Antwerpen, onder andere kwetsbaarheid en weerbaarheid (2002), Systeemtheoretisch denken (2008) en coaching (2014).
Omdat werken met mensen mijn passie is en omdat ik ervaar dat wij steeds meer in een maatschappij leven waar presteren en ‘moeten’ centraal staan, waar stress en spanningen niet meer weg te denken zijn, ben ik mij daarna ook verder gaan specialiseren in mindfulness (2019) en stress en relaxatietherapie (2022).

Ondernemingsnummer : BE 0786.684.450

Telefoon : 0473 31 46 83

Bart Mertens

Als Orthomoleculair therapeut volgens de kPNI (Klinische-Psycho-Neuro-Immunologie) ben ik opgeleid om de oorzaak van klachten op te sporen, want bij kPNI zijn we ervan overtuigd dat het symptoom nooit het echte probleem is waardoor we getrained zijn in het achterhalen wat de gezondheid nu juist verstoort.
Aangezien iedereen uniek is stel ik een gepersonaliseerd behandelplan op. Dat kan gaan van leefstijladvies tot nutritionele therapie, beweging als therapie, bioritme, koude/warmte therapie, darmtherapie, ademhalingstherapie, ontgiftingstherapie, hormonale therapie, voedingssupplementen, enz…

Telefoon : 0479 57 02 07

Nina VercruyceNina Vercruyce

Ik ben afgestudeerd in 2014 met een master pedagogische wetenschappen. Daarna heb ik een jaar gewerkt als consulent in de interimsector, om daarna 4 jaar jobcoach te zijn bij een partner van VDAB. Daarnaast volgde ik ook een opleiding loopbaanbegeleiding en school ik mij continu bij. Ik heb een passie om mensen te helpen om zingeving te vinden in hun job en te werken met hun talenten en waarden, zodat mensen terug met plezier naar hun werk gaan.

"Als jij je erkend voelt in je job en voldaan bent, ga je nog meer in je kracht staan om zo het beste uit het leven te halen. Ik geloof erin dat iedereen zich gelukkig mag voelen. Samen met jou gaan we aan de slag om te zien wat dit voor jou betekent in je job en gaan we stapsgewijs kijken hoe we dit kunnen bereiken. Door mijn vragen wordt je introspectie aangewakkerd waardoor je zelf tot de antwoorden komt."

Links naar de websites van de VDAB waar de uitleg staat over loopbaancheques, vind je hier: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding en https://extranet.vdab.be/themas/loopbaanbegeleiding

Ik ben eveneens aangesloten bij loopbaangeluk.be