Skip Navigation Links

Welkom op de website van onze psychologenpraktijk ‘Impasse’.

In onze praktijk willen we een aanbod doen naar mensen die psychische en/of emotionele moeilijkheden ervaren in hun leven, mensen die het gevoel hebben vast te zitten, geen uitweg te zien. We richten ons daarbij naar jongeren en volwassenen die te kampen hebben met angstklachten, depressieve klachten, levensfaseproblemen, (onverwerkte) rouw, lichamelijke klachten die al dan niet gelinkt worden aan stress en spanning en klachten ten gevolge van trauma.

Eveneens richten we ons naar mensen die problemen ervaren in hun relatie met belangrijke anderen, zoals hun partner, kinderen, ouders, familie, … In relatie- en gezinstherapie gaan wij samen op zoek naar afstemming. Als therapeuten, proberen we vooral zicht te krijgen op de complexiteit van de relaties tussen mensen en van de – evenzeer complexe – communicatie hierover.

Heb je hulp nodig bij het realiseren van bepaalde doelen, waarbij je niet noodzakelijk vertrekt vanuit een mentale blokkade of psychische klachten, dan kun je ook bij ons terecht. Per definitie spreekt men hier van niet van therapie of counseling, maar van coaching. De focus ligt hierbij dan vooral op gedragsverandering. Er wordt veel minder ingegaan op het probleem en op het verleden maar eerder op doelen.