Welkom
Richtlijnen i.v.m. Corona Covid-19      Blijf mentaal gezond in corona-tijden. Iedereen OK

Welkom op de website van onze psychologenpraktijk ‘Impasse’.

im·pas·se : -n moeilijke positie waaruit men zich niet kan redden (Van Dale woordenboek)

In onze praktijk willen we een aanbod doen naar mensen die psychische en/of emotionele moeilijkheden ervaren in hun leven. We richten daarbij onze aandacht naar volwassenen en jongeren die te kampen hebben met angstklachten, depressieve klachten, stress-gerelateerde klachten, psychosomatische klachten en trauma.

Eveneens richten we ons naar gezinnen waarin trauma het gezinsfunctioneren dreigt te ontwrichten en naar mensen die problemen ervaren in de relatie met belangrijke anderen, zoals partner, kinderen, ouders, familie... In relatie- en gezinstherapie gaan wij samen op zoek naar afstemming. Als therapeut proberen we vooral een zicht te krijgen op de complexiteit van de relaties tussen mensen en van de – evenzeer complexe – communicatie hierover.

In elke relatie kunnen zich immers situaties voordoen waar men zich geen raad mee weet of waarin men steeds opnieuw vastloopt. De gedachten en gevoelens die met deze situaties gepaard gaan, kunnen vaak erg verwarrend, storend en overheersend zijn. Ook de manier waarop mensen zich in dergelijke situaties gaan gedragen, kan soms heel vreemd lijken

 • Is je relatie op een bepaald punt vast gelopen?
 • Mis je iets in je relatie waar je niet precies de vinger op kan leggen?
 • Heb je vaak ruzie en weet je misschien al vaak niet meer over wat de ruzies nu precies weer gaan?
 • Stelt je partner zich soms agressief op?
 • Ben je zelf soms agressief ?
 • Leven jullie al jaren langs elkaar heen?
 • Heb je vaak het gevoel niet begrepen te worden ?
 • Heeft je partner gevoelens voor iemand anders?
 • Zijn jullie seksuele behoeften zo verschillend dat dit steeds weer voor spanning zorgt?
 • Ben je bang dat niets je nog aan je partner bindt, nu de kinderen het huis uit zijn?
 • Loopt het niet van een leien dakje in je nieuw samengesteld gezin?
 • Is het moeilijk de draad weer op te nemen na een scheiding, overlijden, ongeval, ... ?
 • Heb je het gevoel niet meer met je kinderen te kunnen praten?
 • Lijd je onder de spanningen op je werk met collega’s, je baas?
 • Lijkt je leven geen richting meer te hebben waardoor je aan alles gaat twijfelen ?
 • Ben je al zo lang op zoek naar innerlijke rust dat het je heeft uitgeput ?

Zijn dergelijke situaties heel herkenbaar, dan is therapie misschien een mogelijkheid om uit de impasse te geraken.

Op deze site vind je een voorstelling van onszelf en van ons hulpaanbod, evenals nog wat praktische informatie indien je een verkennend gesprek zou wensen.

Indien je vragen hebt over onze manier van werken, over een probleem, of gesprek,… aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen je vragen dan zo snel mogelijk beantwoorden.
Psychologen zijn door hun beroepscode gebonden aan het beroepsgeheim wat inhoudt dat je privacy steeds gerespecteerd zal worden.

Groeten,

Catherine Barbez
Petra De Vlieger
Stefanie Lekime
Sofie Versyck
Kristof Decubber
Jasper Seeuws

Richtlijnen cliënten i.v.m. Corona Covid-19

We vinden het in deze heftige tijden belangrijk om beschikbaar te blijven!

We merken dat heel wat mensen het moeilijk hebben met de extra stress die het virus met zich meebrengt. Stress die zich uit in angstgevoelens, piekeren en neerslachtigheid

Anders dan in de eerste lockdown, gaan de gesprekken in de praktijk gewoon door. Er is ook de mogelijkheid om online (via tablet, telefoon of computer.) met een therapeut te spreken. De drempel om online te spreken is vaak groot, nochtans tonen onderzoek en ook onze eigen ervaringen aan dat het een goed alternatief is, vooral als je tot een risicogroep behoort, of als je een hoog risicocontact hebt gehad en/of zelf besmet bent. Spreek erover met de persoon die je verder helpt.

De maatregelen die we nemen om veiligheid te garanderen zijn in de eerste plaats:

Sociale afstand van 1,5 meter aanhouden en de handen wassen en ontsmetten voor men de praktijk betreedt. We volgen ook nauwgezet de hygiënische richtlijnen (reinigen, ontsmetten, verluchten). Daarom stoppen we stipt na 45 minuten.

Hoe verloopt het praktisch?

 • (1) je komt op het afgesproken uur binnen tot dan wacht je buiten. De deur wordt voor je geopend en je gaat rechtstreeks naar de praktijkruimte waar je therapeut op je wacht. Je reinigt je handen met ontsmettingsgel. Je draagt een mondmasker als je je verplaatst, tijdens het gesprek kan het mondmasker afgezet worden.
 • (2) We vragen je om je handen thuis/op het werk te wassen voor je naar de afspraak komt. Met het oog op besmetting willen we het gebruik van het toilet zoveel mogelijk vermijden.
 • (3) Omdat we geen cash geld ontvangen vragen we je om digitaal te betalen via Pay-coniq of een andere bankapp op je telefoon. Heb je die niet, schrijf dan voor het gesprek het bedrag over en breng de therapeut daarvan op de hoogte.
 • (4) Heb je symptomen of voel je je niet lekker, of had je een hoogrisico contact? Neem contact op met je therapeut om te zoeken naar een alternatief. We willen de gesprekken zoveel als mogelijk laten doorgaan.

Heb je vragen bij deze regeling of is iets niet duidelijk? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

   Wij blijven zorgen zolang we kunnen én mogen!

   Catherine, Petra, Stefanie, Sofie, Kristof en Jasper

Iedereen OK

Dit is een online interventie ontwikkeld door Elke Van Hoof, klinisch psychologe en gespecialiseerd in trauma. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan die een client kan doorlopen (duur +/- 90min) met daarin technieken verwerkt uit de traumatherapie om te leren omgaan met de huidige corona- maatregelen/tijden en de impact dit heeft op het psychisch welbevinden.

www.iedereenok.be