Wie zijn wij?

Catherine Barbez

Ik werk sinds 1977 als klinisch psycholoog in de Geestelijke Gezondheidszorg overwegend met (jong) volwassenen en ben erkend gedrags- en systeemtherapeut en EMDR-practioner.

We vertrekken van de zorgen en moeilijkheden die je aanbrengt om dan samen op zoek te gaan naar de betekenis ervan. Het doel is om tot een gewenste gedragsverandering te komen. Ik heb de gewoonte om de context (partner, gezin, derden) in de behandeling te betrekken omdat ik geloof dat effectieve sociale steun verandering vergemakkelijkt. Ook schokkende gebeurtenissen (ongeval, verkrachting, plots verlies) of ervaringen die blijven hangen (pestervaringen, geweld, scheiding, misbruik) kunnen herstel en groei belemmeren als er geen zorg aan wordt gegeven.

Petra De Vlieger

In 2000 studeerde ik als klinisch psycholoog af aan de KULeuven. Daarna was ik 6 jaar aan de slag als assistent aan de universiteit van Gent waar ik klinisch onderzoek heb gevoerd naar mogelijke oorzaken van psychosomatische klachten. Ik heb er vooral gewerkt met chronische pijnpatiënten.
Sinds 2009 ben ik als zelfstandig psycholoog aan het werk. Ik ben hierbij erkend door de psychologencommissie. Ik volgde verschillende kortdurende opleidingen (2009: kortdurende opleiding ontwikkelingspsychologie; 2010: partner-relatietherapie aan de interactie-academie te Antwerpen; 2013 'Systematisch rehabilitatiegericht handelen'). In 2016 ben ik gestart met de vierjarige psychotherapieopleiding 'Oplossingsgerichte therapie' aan het Korzybski-instituut te Brugge.
Ik ben vooral vertrouwd met psychosomatische en stressgerelateerde klachten, en partnerrelatieproblemen.

Stefanie Lekime

Ik ben klinisch psycholoog, afgestudeerd in 2012 (UGent) en werk als therapeutisch coördinator in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast ben ik cliëntgericht en Emotion- Focused therapeut. Vanuit een emotiegerichte benadering wordt er getracht processen van denken, voelen en handelen in beweging te brengen. Emoties zijn ons kompas in het leven, duiden op wat belangrijk voor ons is en geven ons ‘zijn’ richting, zodat we krijgen wat nodig is. Echter, soms voelen onze emoties erg bedreigend aan, zitten we in de knoop of weten we gewoon niet wat we voelen. Op die momenten kan het fijn zijn om vanuit het hier en nu dit samen te gaan belichten. Op die manier proberen we betekenis te geven aan wat je voelt, knopen te ontwarren en terug een gevoel van ‘ik mag er zijn’ te ervaren. Ik werk graag met volwassenen met vragen rond identiteit en/of die problemen ervaren met emotieregulatie.

Sofie Versyck

In 2006 behaalde ik het diploma van Master in de Klinische Psychologie (Ugent). Mijn eerste praktijkervaring was in het Regionaal Geestelijk Gezondheidscentrum (RGC) Zeeuws-Vlaanderen (2006), waar ik meewerkte aan een pilootproject eerstelijns psychologische zorg, ingebed in een huisartsenpraktijk. Nadien werkte ik in de Bijzondere Jeugdzorg met jongeren (16 -21 j.) rond zelfstandig wonen en sinds 2008 in een centrum voor diagnostiek en begeleiding van volwassenen met een vermoeden van autisme of een andere ontwikkelingsstoornis.
Wat me aanspreekt in mijn werk is mensen te stimuleren en te begeleiden in hun zelfontplooiing. Daarbij gebruik ik een doelgerichte, oplossingsgerichte aanpak, met als einddoel het verruimen van inzicht in moeilijkheden, klachtenvermindering en het versterken van zelfredzaamheid. Ik heb ervaring met angst- en stemmingsproblemen, stress en overspanning, assertiviteits- en autisme-gerelateerde problemen. Sinds kort heb ik ook een aanbod van laagdrempelige informatiesessies m.b.t. veel voorkomende en voor iedereen herkenbare psychische klachten (o.a. omgaan met piekeren, stress, slaapproblemen en burn-out). Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.

Kristof Decubber

Door mijn interesse in wat mensen verbindt volgde ik na mijn Bachelor Sociaal werk een psychotherapieopleiding (Contextuele therapie) waarin relaties tussen mensen centraal staan. Ik ben sinds 2012 erkend lid van de Belgische vereniging voor relatie en gezinstherapie. Ik werk voornamelijk vanuit de gedachte dat mensen vanaf de vroege kindertijd op zoek zijn naar zinvolle verbindingen met anderen. Dit verloopt echter niet voor iedereen even wenselijk of passend. Manieren om met deze relationele problemen om te gaan zijn bijvoorbeeld: vluchten in middelen, vermijden om verbindingen aan te gaan, zichzelf wegcijferen... In de gesprekken onderzoek je in een veilige omgeving, op je eigen tempo wat je nodig hebt om je verder te ontplooien. Ik werk zowel met jongvolwassenen, volwassenen als ouderen.

Jasper Seeuws

In mijn werk als klinisch psycholoog (Ugent, 2012) ga ik ervan uit dat iedere persoon deel uitmaakt van verschillende sociale systemen. Deze verbindingen hebben invloed op, maar worden ook beïnvloed door onze kijk op de wereld, door hoe we ons voelen, wat we doen en denken. Tijdens de gesprekken richten we ons - binnen een veilige omgeving - op jouw verhaal. Hoe ervaar jij stressvolle omstandigheden en hoe ga je er mee om? Hoe kan je betekenis geven aan wat je ervaart en meer regie kan krijgen over je leven.

Catherine Lesage

Mijn leven zie ik als een ontdekkingstocht. Van moeilijke momenten heb ik mogen leren, mede dankzij de steun en nabijheid van tochtgenoten. Ik ben gepassioneerd door de verhalen van andere mensen en steeds weer verwonderd door hun veerkracht.
Van basisopleiding ben ik arts. Ik deed een voorbereidend jaar psychiatrie. Met Artsen zonder Grenzen werkte ik in Cambodja. Ik volgde opleiding en deed ervaring op in het werken met kinderen en jongeren. Sinds 2012 werk ik als erkend Gestalt psychotherapeut (NVAGT) met volwassenen. Ik ben ook existentiële psychotherapeut ( opleiding FMS 2014-2015).
Jij en hoe jij jezelf in je leven ervaart zijn het vertrekpunt. Samen onderzoeken we waar je het moeilijk mee hebt en proberen we ruimte te vinden om daarin te bewegen en betekenisvolle keuzes te maken. Ik werk graag rond existentiële thema’s zoals ziekte, verlies en dood, eenzaamheid, liefde en zingeving.