Wie zijn wij?

Catherine Barbez

Sinds 1977 werk ik als klinisch psycholoog – psychotherapeut, aanvankelijk in de psychiatrie en sinds 1998 in een privépraktijk met collega’s psychologen. Mijn interesse voor echtpaar en gezinsproblematiek is gegroeid tijdens mijn werk in een CGGZ in Terneuzen, waar ik als psychotherapeut werkte tot 2000. Ik werkte eerst als praktijkassistent en later als assistent aan de Universiteit Gent, waar ik in 2006 een doctoraat behaalde met als titel: "De rol van gekwetste gevoelens in relaties". Sinds 2006 geef ik les aan studenten Toegepaste Psychologie. Ik ben erkend gedragstherapeut en heb verschillende kortdurende systeemopleidingen gevolgd (Interactie-academie, Antwerpen; Emotion focused couple therapy). Daarnaast ben ik EMDR-practitioner. Mijn werkterrein is enerzijds relatie en gezinsproblematiek en anderzijds jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun ontwikkeling. Ik heb gemerkt dat traumatische ervaringen (pestervaringen, geweld, ongevallen, scheiding, verlies, enz.) daarin een belangrijke rol spelen.

Petra De Vlieger

In 2000 studeerde ik als klinisch psycholoog af aan de KULeuven. Daarna was ik 6 jaar aan de slag als assistent aan de universiteit van Gent waar ik klinisch onderzoek heb gevoerd naar mogelijke oorzaken van psychosomatische klachten. Ik heb er vooral gewerkt met chronische pijnpatiënten.
Sinds 2009 ben ik als zelfstandig psycholoog aan het werk. Ik ben hierbij erkend door de psychologencommissie. Ik volgde verschillende kortdurende opleidingen (2009: kortdurende opleiding ontwikkelingspsychologie; 2010: partner-relatietherapie aan de interactie-academie te Antwerpen; 2013 'Systematisch rehabilitatiegericht handelen'). In 2016 ben ik gestart met de vierjarige psychotherapieopleiding 'Oplossingsgerichte therapie' aan het Korzybski-instituut te Brugge.
Ik ben vooral vertrouwd met psychosomatische en stressgerelateerde klachten, en partnerrelatieproblemen.

Stefanie Lekime

Ik ben klinisch psycholoog, afgestudeerd in 2012 (UGent) en werk als therapeutisch coördinator in een psychiatrisch ziekenhuis. Momenteel volg ik een opleiding tot cliëntgericht psychotherapeut. In deze ervaringsgerichte benadering gaan we samen op zoek naar de betekenis van ‘moeilijke’ gevoelens. Daarnaast ben ik ook Dialectische gedragstherapie (DGT)-trainer en coach. Hier ligt de nadruk meer op het aanleren van vaardigheden om effectiever met moeilijke gedachten en gevoelens te leren omgaan. Ik werk graag met volwassenen met vragen rond identiteit, emotieregulatie (angst – depressie) en stresshantering.

Sofie Versyck

In 2006 behaalde ik het diploma van Master in de Klinische Psychologie (Ugent). Mijn eerste praktijkervaring was in het Regionaal Geestelijk Gezondheidscentrum (RGC) Zeeuws-Vlaanderen (2006), waar ik meewerkte aan een pilootproject eerstelijns psychologische zorg, ingebed in een huisartsenpraktijk. Nadien werkte ik in de Bijzondere Jeugdzorg met jongeren (16 -21 j.) rond zelfstandig wonen en sinds 2008 in een centrum voor diagnostiek en begeleiding van volwassenen met een vermoeden van autisme of een andere ontwikkelingsstoornis.
Wat me aanspreekt in mijn werk is mensen te stimuleren en te begeleiden in hun zelfontplooiing. Daarbij gebruik ik een doelgerichte, oplossingsgerichte aanpak, met als einddoel het verruimen van inzicht in moeilijkheden, klachtenvermindering en het versterken van zelfredzaamheid. Ik heb ervaring met angst- en stemmingsproblemen, stress en overspanning, assertiviteits- en autisme-gerelateerde problemen. Sinds kort heb ik ook een aanbod van laagdrempelige informatiesessies m.b.t. veel voorkomende en voor iedereen herkenbare psychische klachten (o.a. omgaan met piekeren, stress, slaapproblemen en burn-out). Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.